dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Evaluering > Baggrundsviden

Evaluering af den pædagogiske praksis

Mål- og indholdsbeskrivelser er én type evaluering, der bruges både eksternt og internt i den enkelte SFO, og netop denne form spiller en stor rolle i hverdagen. Her kan du finde baggrundsartikler om emnet.

 

Under punktet "I praksis" til venstre finder du konkrete redskaber til evaluering.

Intro tekst:
Hvad siger lovgivningen?
Med fotografiet følger en lang række af etiske spørgsmål, diskussioner og overvejelser. Diskussionerne foregår allerede i såvel de enkelte dagtilbud som på forvaltnings- og lovgivningsmæssigt niveau.
Intro tekst:
Af Mette Hannibal

Et billede siger mere end tusind ord. Og det handler denne artikel netop om. Når du fotograferer, sætter du form på tanker, følelser og stemninger med henblik på at kommunikere din fortælling. Samtidig opstår der en helt ny fortælling i mødet mellem billede og beskuer.

(Fra Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis)

Intro tekst:
I Sverige har de i flere år haft fokus på køn og ligestilling i både dagtilbud og skole. Forfatteren til denne artikel fortæller om uddannelsen til genuspædagog og om de muligheder, disse ressourcepersoner har for at ændre den pædagogiske praksis i forhold til køn – hvis de altså får lov.

Der findes en ordliste nederst på siden med oversættelse af udvalgte svenske ord.
Intro tekst:
Af Dorthe Andersen

Inklusion er efterhånden blevet det nye mantra i mange sammenhænge. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde inkluderende, og hvordan kan vi i fællesskab bidrage til at udvikle en mere inkluderende praksis, hvor det er aktiv deltagelse i fællesskaber, der er i højsædet? Det er nogle af de ting, som Aarhus kommune ønsker at sætte fokus på i projektet Fællesskaber for alle.
Intro tekst:

Af Preben Olund Kirkegaard

To danske undersøgelser afdækker nogle af de udfordringer, som den danske grundskole aktuelt står over for. Undersøgelserne peger også på, hvordan udfordringerne kan håndteres gennem mere komplekse analyser af praksis, herunder hvordan uddannelsesforskningens resultater kan medvirke til at stimulere en mentalitetsændring gennem den systematiske anvendelse af LP-modellen, der gør det muligt at bryde med pædagogisk vanetænkning.

Intro tekst:
Af Mai-Britt Herløv Petersen

Som en konsekvens af skolestartspakken trådte bekendtgørelsen om mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger (SFO) i kraft den 1. august 2009. Det betyder, at der nu stilles krav om, at det pædagogiske arbejde i skolens fritidsdel målfastsættes og indholdsbeskrives. Indførelsen af mål- og indholdsbeskrivelser stiller nye krav om synlighed, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. Det betyder også, at det er nødvendigt at udvikle nye arbejdsformer og metoder, der kan leve op til forventningerne fra politikere og forældre. Skolens undervisnings- og fritidsdel rykker tættere på hinanden, hvilket formentlig styrker det pædagogiske arbejde i hele skoleorganisationen.

Intro tekst:
EXbus (Exploring Bullying in Schools) gennemførte i perioden november 2009 - januar 2010 en surveyundersøgelse blandt skoleelever på den københavnske vestegn. Undersøgelsen omfattede 1052 elever i 7. og 8. klasse.
Intro tekst:
Børn lærer ikke det, vi siger, de skal lære, men de lærer af det, vi gør, og det, de øver sig i. Dette sætter fingeren på noget, som alle, der arbejder med børns læring og udvikling, må være sig bevidst, nemlig, at børnene ser og hører på os hele tiden og bruger vores handlinger og vores måder at forholde os til andre mennesker på som grundlag for, hvordan de selv opfører sig.


Eksemplerne i denne artikel er fra daginstitutioner, men de er også højst relevante og ikke mindst tankevækkende for SFO-pædagogerne.

Intro tekst:

Med den nye folkeskolereform blev døren til skoleporten åbnet på vid gab for pædagogerne. Indtil da indgik pædagoger kun i et mindre omfang og med få timer, især i børnehaveklassen. Men fra dag til dag strømmede pædagogerne ind i skolen. Denne nye faggruppe repræsenterer nye faglige dimensioner. Nu færdes de overalt på skolen, og man kan næsten høre dem råbe: ”Hej, nu er vi her, hvad skal vi lave sammen?”. Svarene er mange, men de stiller alle helt nye krav til både pædagogerne og lærerne.

 

(Fra Pædagoger og lærere i skolen af Stig Broström (red.))

rss-sfo.gif