dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Brugervejledninger
Skoleportalen_knap
Hvordan bruger jeg lovdatabasen til skolelovgivningen?
Lovdatabasen tager udgangspunkt i folkeskoleloven og er opdelt i 14 temaer nævnt i alfabetisk orden, fx "Styrelsesorganer og -bestemmelser".

Disse temaer får du et hurtigt overblik over, når du klikker på øverste dropdown. Vælg det relevante tema, og fortsæt til næste dropdown. Her finder du en række forskellige indgange til nærmere belysning af temaet, fx "Skolens ordensregler og værdiregelsæt". Vælg den indgang, der matcher din problemstilling. Tryk på knappen ”Vis”.

Du ser nu et skærmbillede, som øverst viser det primære lovgrundlag for de lovmæssige rammer for dit spørgsmål. Det kan fx være den paragraf i folkeskoleloven, som behandler spørgsmålet.

Dernæst finder du kommentarer hertil, fx et udvalg af de bemærkninger, som ledsagede lovforslaget, da det i sin tid blev fremsat i Folketinget. Bemærkningerne er medtaget, fordi de belyser hensigten med bestemmelsen. Afgørende for udvælgelsen af dette baggrundsstof har været, i hvilket omfang det kan have relevans for afgørelser i praktisk skoleledelse; dokumenter af mere lovteknisk karakter, fx diverse udvalgsbetænkninger o.l., er således ikke medtaget her.

Endelig ser du en række kommentarer med relevans til problemstillingen. Kommentarerne bygger på forarbejderne til de enkelte bestemmelser og fast fortolkningspraksis i Undervisningsministeriet.

Hvilke kilder bygger skoleportalen.dk på?
Dam, Steen og Sørensen, Per Byrge (2009): Bedre beslutninger i skolen. 2. udgave. Dafolo.

Gertz, Svend Erik (2010): Folkeskoleloven med kommentarer – 13. udgave. Dafolo.
Holm-Larsen, Signe og Plischewski, Niels (2010): Eksamenshåndbogen – om god praksis ved folkeskolens afsluttende prøver. Dafolo.

Holm-Larsen, Signe (2010): Folkeskoleloven 2010-11 – sammenstilling, bemærkninger og gennemførelsesbestemmelser m.v. Dafolo.

Skolen i morgen. Tidsskrift for skoleledere. Dafolo.

rss-leder.png