dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Evaluering

Evaluering - i praksis

Hvis man skal sikre en fortsat udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis, er det nødvendigt med tilbagevendende evaluering - hvad var godt, hvad var mindre godt, og hvad gør vi bedre fremover? Her finder du forskellige evalueringsredskaber, for eksempel til at evaluere din egen praksisteori, en særlig hændelse eller til at se nærmere på udvalgte indholdstemaer i forbindelse med mål- og indholdsbeskrivelserne, og om disse nu levede op til forventningerne.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde viden om og inspiration til evaluering af for eksempel mål- og indholdsbeskrivelser.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Refleksionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hvordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Modellen knytter sig til SMITTE-skemaet, der er klar til udfyldelse!

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)
 
Beskrivelse:
Med dette evalueringsskema kan hver enkelt barn evalueres inden for de seks områder sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde og det praktisk-musiske. Skemaet er udformet til pædagogen eller læreren. Det tager udgangspunkt i målcirklen, der giver barnet et visuelt overblik over de mål, han eller hun har nået eller er på vej til at nå.
Beskrivelse:
En god måde at afslutte et kreativt forløb på er ved at lave en systematisk evaluering, alene eller sammen med dine kollegaer. Her kan du finde et skema til evaluering af et kreativt forløb.
(Fra bogen Kreative børn af Lone Ørnø)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere et barns flowevne og -potentiale - eller mangel på samme. Kan der svares "ja" på spørgsmålene, er det en positiv indikation i forhold til muligheden for at udvikle flowevnen - omvendt ved svaret "nej".
(Fra Flow og pædagogik af Frans Ørsted Andersen)
Beskrivelse:

Når vi ser på en given situation, er det altid tilfældet, at der er noget, der er gået forud for den pågældende situation. Ved at afdække handlingskæden kan vi opnå en dybere forståelse for situationen og den kontekst, den har udspillet sig i. Skemaet udfyldes oppe fra og ned. Øverst beskriver man den situation, man ønsker at afdække. De nedenstående kasser udfyldes, ved at man går baglæns i tid og ser på de foregående situationer. Når mennesker reagerer uhensigtsmæssigt, kan man ofte finde meningen ved at spole lidt tilbage og afdække den eller de faktorer, som satte en uheldig kæde i gang. Ofte kunne fx en konfliktsituation være undgået, såfremt personen kunne måske være gået eller have inddraget hjælp.

 

(Fra KRAP - metoder og redskaber af Lene Metner og Peter Bilgrav, Dafolo 2013)

Beskrivelse:
Det kan være uoverkommeligt i hverdagen at nå at evaluere og målsætte samtlige elever. Med denne målcirkel kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvor det enkelte barn ligger i forhold til de seks indholdstemaer: sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde, og det praktisk musiske.

Målcirklen er udarbejdet af Helle Salomonsen, Marianne Nadybal og Ina von Barm.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Modellen ”Styr på relationerne” kan hjælpe til at skabe et bedre overblik over det relationelle felt. Brug den eventuelt på et personalemøde, hvor I sammen diskuterer spørgsmålene.

(Fra Inklusion når det lykkes af Bo Clausen og Karen Sørensen, Dafolo 2012)

 

Beskrivelse:
Med dette skema kan pædagogen få sat ord på, hvad der har indflydelse på egen praksisteori og dermed de valg, man træffer, og de handlinger, man foretager i praksis.
(Fra Den reflekterende praktikvejleder af Susanne Poulsen og Helle Bendix)
Beskrivelse:
Reflektionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Skemaet knytter sig til den nye SMITTE-model.

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)
Beskrivelse:
Ved hjælp af disse tre skemaer bliver planlægnings- og evalueringsarbejdet i forbindelse med en aktivitet struktureret. I det første skema udfyldes en kort beskrivelse af indholdstemaet, og der formuleres mål, tegn, tiltag og dokumentations- og evalueringsform.
I det næste skema omsættes indholdstemaet til konkrete aktiviteter (lodret), og der defineres mål for aktiviteten, dvs. hvad børnene skal lære og opleve (vandret). De resterende felter udfyldes med en talværdi, der viser, i hvor høj grad den valgte aktivitet forventes at uddybe indholdstemaet.
I det tredje skema udfyldes aktivitet og mål som før, og her evalueres det ved hjælp af tal, i hvor høj grad aktiviteterne så levede op til det forventede indhold.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Beskrivelse:
Med dette skema gives der mulighed for at komme i dybden med en situation eller et problem, som kræver efterfølgende refleksion.
(Den reflekterende praktikvejleder af Susanne Poulsen og Helle Bendix)

rss-sfo.gif