dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til skoleledelsen

 

Intro:
Ledelse af forandring i folkeskolen handler om ledelse på skolens kerneydelse og om ledelsesmæssig følsomhed overfor de menneskelige og organisationskulturelle processer, som er en forudsætning for forandringer i skolen. Lektor og ph.d. Helle Bjerg og professor og ph.d. Dorthe Staunæs har skrevet denne artikel om tænketeknologier: Tænketeknologier. Når forandringer består - projekter forgår.
Dato:
01-05-2014
Overskrift:
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i maj.
Dato:
16-04-2014
Intro:
Professor David Mitchell, der er kendt i uddannelsesverdenen som forfatter, gæsteprofessor, foredragsholder og konsulent for bl.a. Undervisningsministeriet i Etiopien og New Zealand, har skrevet en bog, der indeholder 27 evidensbaserede inklusionsstrategier. Se dem her.
Intro:
Folkeskolereformen har sat skoleledelser, lærere og pædagoger på overarbejde. Særligt skoleledelsen er under pres som repræsentant for "systemet", når nye krav og reformen skal implementeres. Her på skoleportalen.dk finder du nu en artikel om "frisættende ledelse", der præsenterer en mulig vej i ledelsen af forandringerne.
Intro:
Undervisning - for alle hedder et helt nyt webmagasin udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut. Her kan du læse spændende artikler om bl.a. forventninger og differentiering i undervisningen, som du kan bruge til inspiration i dialogen mellem dig og dine medarbejdere.
Dato:
01-04-2014
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i april.
Dato:
28-03-2014
Intro:
Claus Hjortdal blev i går enstemmigt valgt til ny formand for Skolelederforeningen efter Anders Balle. Han står nu i spidsen for foreningen, der repræsenterer i alt ca. 3800 skoleledere – det vil sige øverste skoleledere, mellemledere og andre med ledelsesbeføjelser i og omkring folkeskolen.
Intro:
Challenging Learning og Dafolo glæder sig over, at det første hold af danske instruktører nu er uddannet og klar til at understøtte skolers udviklingsarbejde med Visible Learning.
Dato:
14-03-2014
Intro:

Fredag den 23. maj 2014 kommer den newzealandske professor John Hattie igen til Danmark. Denne gang afholdes konferencen i Horsens.

Intro:
Ifølge de amerikanske professorer Carol Ann Tomlinson og Marcia Imbeau er differentieret undervisning en måde at tænke undervisning og læring på. Det er en tilgang, et sæt principper, som er uløseligt forbundet med et positivt læringsmiljø, en gennemtænkt undervisningsplan, reflekteret beslutningsgrundlag og fleksibel styring af klassen. Nu kan du finde en artikel her på skoleportalen.dk, som uddyber deres forståelse af differentieret undervisning.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss-leder.png