Nyheder til skoleledelsen

 

Dato:
30-10-2020
Intro:
Fremtidens skole er en skole, som sætter trivsel, udfoldelse og tiltro til egne styrker i højsædet. I fremtidens skole findes skældud og straf ikke længere som fænomen.
Dato:
30-09-2020
Intro:
Udviklingsprocesser kan være konfliktfyldte. Det har de fleste nok oplevet. En forandring kan fremprovokere en polarisering, hvor værdier og synspunkter tegnes skarpt op og stilles mod hinanden, og debatten bliver anstrengt og fyldt med anklager. Læs Klaus Majgaards tanker om fordele og ulemper ved ledelsesudvikling.
Intro:
I bogen Homo Futura giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, just-in-time-læring og platformsøkonomi dominerer.
Dato:
29-05-2020
Intro:
Skolelukning, fjernundervisning, Zoom, genåbning fase 1, fase 2, fase 3, afstandskrav, smitteretningslinjer. Vi har lært mange nye ord i år. Læs skoleleder Lasse Reichsteins refleksioner over omstillingsparathed og kriseledelse under forårets corona-nedlukning.
Dato:
11-05-2020
Overskrift:
Intro:
Nest er betegnelsen for en pædagogisk praksis, hvor børn med autisme og børn fra almenområdet er en del af samme klassefællesskab. En Nest klasse forstås som en autismevenlig rede, hvor der anvendes specialpædagogiske metoder i hele klassen, og erfaringerne viser, at alle børn i klassefællesskabet profiterer af denne tilgang.
Dato:
07-10-2019
Intro:
Hvis det er så enkelt som leder at bedrive faglig ledelse, hvorfor kæmper så mange skoleledere til stadighed med at komme tæt på praksis og med at få anvendt alle de data, der til rådighed? Det aktuelle nummer af ledelsestidsskriftet Ledelse i Morgen har fokus på faglig ledelse og på, hvordan man som leder kommer tættere på praksis, og her kan du læse skoleleder Lasse Reichsteins leder fra nummeret.
Dato:
17-05-2019
Intro:
I en ny undersøgelse kommer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med konkrete forslag samt refleksionsspørgsmål til, hvordan samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse kan styrkes, når det drejer sig om elevernes læring og trivsel.
Dato:
15-05-2019
Intro:
I april-nummeret af ledelsestidsskriftet Ledelse i Morgen sættes der fokus på skoleudvikling og brugen af data.
Dato:
15-11-2018
Intro:
Folkeskolens vilkår er under konstant forandring, og skolens ledere og øvrige faggrupper gør hver dag en kæmpe indsats for at imødekomme samfundets forventninger til opgaver, der kan og skal løses i skolemæssig kontekst. Med Ledelseskommisionens anbefalinger har vi fået et nyt fælles udgangspunkt for at tale om ledelse i det offentlige. 
Dato:
05-11-2018
Intro:
Det nye nummer af Ledelse i morgen er nu på gaden. 🙌 Denne gang har vi fokus på formålsdrevet ledelse og på, hvordan man som leder sætter retning.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste