dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:
I den nye læreruddannelse er praktik blevet et selvstændigt fag med en afsluttende prøve. I håndbogen "Fra praktik til prøve" kan du få et overblik over de studerendes praktik samt masser af redskaber til praktikken som både praktiklærer, studerende og eksaminator/censor. Få en smagsprøve her.
Intro:
"Det er afgørende at sikre, at alle børn faktisk lærer det, der forventes af dem, at deres uddannelse bidrager til at forbedre deres livskvalitet, at de opbygger en balance mellem uafhængighed og gensidig afhængighed, og at de bliver klar til at leve tilfredsstillende liv som borgere og medlemmer af deres kultur." Det er nogle af de indledende linjer til David Mitchells nye bog "Hvad der virker i inkluderende undervisning". Her kan du læse en af strategierne og se en video med Mitchell.
Dato:
30-07-2014
Intro:
En række forskere har bidraget til festskriftet Inklusionens historie og aktualitet, der er skrevet i anledning af Ole Hansens 70 års fødselsdag. Ole Hansen er i dag ansat hos LSP, Aalborg Universitet, og har i sin lange karriere arbejdet for, at skolen for alle kan skabes i virkeligheden, og at forskningsbaseret viden er en forudsætning for dette. Læs en af artiklerne her.
Intro:
Dansklærerforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning har for femte år gennemført HOT, som er en samlet undersøgelse af 21 læsekyndiges bud på hotte områder inden for området. Faglig læsning er fortsat et af de hotte områder, men nu nævnes også faglig skrivning - i alle fag - som et område, der burde komme mere fokus på. Se HOT-listen, og læs om Lotte Strøms kommende bog "Skriv for læring", der netop har faglig skrivning på programmet.
Intro:
Snart begynder det nye skoleår, og det er en god anledning til at kigge tilbage på, hvilke temaer og tendenser skoleåret 2013-2014 har budt på. Læs eller genlæs de 12 artikler fra året, der gik, i tidsskriftet Fleksibel Læring. De fire numre har temaerne Klasseteamet, Læringsudbytte og kompetencer, It-didaktik og Pædagogprofessionen i en brydningstid.
Dato:
18-07-2014
Intro:
Appen "Punktum, komma, streg - grundlæggende grammatikopgaver" kan anvendes i danskundervisningen som supplement til det daglige arbejde eller hentes af elever, der gerne vil træne dansk grammatik hjemme. Målet med "Punktum, komma, streg" er at lære at sætte tegn i en tekst efter reglerne om grammatisk komma, og målgruppen er elever på mellemtrinnet. Opgaverne er bygget op omkring historien "Mia mister mobilen".
Intro:
Trænger du til inspiration til din sommerferielæsning? Bogen Sammen om inklusion - tre perspektiver på samarbejde om inklusion griber fat i inklusionsbegrebet og belyser, hvordan en leder, en lærer og forældrene på tre danske skoler har forholdt sig til og omsat det fælles mål inklusion.
Intro:
Folkeskolereformen fordrer bl.a., at pædagogernes rolle i skolen ændres. Dette nummer af Fleksibel læring undersøger, hvad pædagogernes faglighed kan tilføre og tilføres i folkeskolens praksis anno 2014.
Intro:
Et fokuspunkt i folkeskolereformen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Det betyder blandt andet, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Læs blandt andet om "Undervisningsdifferentieringens ABC" fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", der også har fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel.
Dato:
08-07-2014
Intro:
Den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson fortæller i denne video om ledernes rolle i relationsopbygningen.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png