dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Dato:
22-06-2015
Intro:
Er børnene ved at være trætte af at udføre de sædvanlige krumspring, du sætter i gang? På skoleportalen kan du finde flere aktiviteter, der sætter gang i kroppen og endda styrker gruppens fællesskab. Se fx under "Gennemførelse" under praksisdelen. Eller tag genvejen og se, hvad vi har udvalgt her.
Dato:
18-05-2015
Intro:
Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på måltaksonomier.
Intro:

Som eleverne må du som lærer eller pædagog i skolen kunne give dig selv feedback og vurdere, hvor du skal hen, hvor du er nu, og hvad næste skridt er. Læs mere om gode læringsmål her, og få redskaber til at arbejde med gode læringsmål i teamet og i undervisningen.

Intro:
Med indførelsen af den nye folkeskolereform går undervisningen fra at være indholdsstyret til at være styret af kompetencemål. Reformen lægger således op til en langt højere grad af målstyret undervisning end tidligere med de faglige mål som omdrejningspunkt for undervisningen, før der tænkes indhold eller aktivitet. Hvad betyder denne ændrede målstyring for måden at tilrettelægge og gennemføre undervisningen på
Dato:
11-03-2015
Intro:
Elever motiveres af forskellige faktorer og på forskellige måder. Nu kan du her på skoleportalen.dk læse en ny artikel af Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik om indre og ydre motivation og de implikationer, disse motivationsformer har for elevernes læring.
Intro:
Et positivt læringsmiljø er vigtigt for eleverne. Men hvad kan man som lærer eller pædagog i skolen gøre for at skabe et sådant? Klik ind på artiklen, og læs mere.
Intro:
Undervisningsdifferentiering er afgørende for at alle børn bliver så dygtige, som de kan. I dette nummer af Fleksibel læring får du konkrete forslag til rutiner, der støtter en differentieret undervisning og 3 redskaber til at arbejde med differentieret målstyring og feedback.
Dato:
06-02-2015
Intro:

Forenklede Fælles Mål er formuleret som læringsmål, hvilket kræver en omstilling i den måde, hvorpå skolens pædagogiske personale går til planlægning af undervisning. Udgangspunktet skal være konkrete, og tydelige mål for, hvad eleverne skal lære, hvorefter man må vælge emner, eksempler og materialer, der hjælper eleverne til at nå disse mål. Ikke den anden vej rundt.

 

Intro:
Hvordan ser god og motiverende undervisning ud på folkeskolens mellemtrin? I EVA-rapporten "Motiverende undervisning" beskrives på baggrund af en undersøgelse, hvad 12 lærere konkret gør i det daglige for at skabe en undervisning og et læringsmiljø, der motiverer eleverne.
Intro:
Det såkaldte Svendborgprojekt kunne i efteråret 2014 præsentere resultater, der påviser, at fysisk aktivitet giver elever bedre forudsætninger for læring i andre fag. Her på skoleportalen.dk finder du både artikler om idræt i skolen og konkrete aktiviteter, der kan få elevernes puls op.
 
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif