dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Dato:
30-08-2013
Intro:
På denne konference får du konkrete input til arbejdet med at skabe og understøtte stærke fællesskaber og give alle børn lige muligheder for deltagelse i disse fællesskaber – uanset deres forskellige forudsætninger.

Tag to kollegaer under armen og få 10 % rabat på tilmeldingsgebyret!
Dato:
28-08-2013
Intro:
Inklusion er en opgave, som kan kræve lige så mange forskellige tilgange, som der er børn. Derfor må den pædagogiske værktøjskasse også løbende udvides i takt med, at det pædagogiske personale får ny inspiration. Vi bringer her en artikel af Karen Sørensen, som præsenterer interaktionsmetoden Marte Meo som en frugtbar tilgang til arbejdet.
Dato:
10-06-2013
Overskrift:
Intro:
Aftalen om en skolereform er netop faldet på plads. Der er opstillet tre mål for fremtidens folkeskole - læs mere og find inspiration her.
Dato:
24-04-2013
Intro:

Det har afgørende betydning, hvilke fortællinger vi voksne fokuserer på, og hvilke ord vi vælger at bruge om børn og især om de børn, som er på kanten af fællesskabet. Når børn bliver marginaliserede, centrerer fortællingerne om dem sig ofte om problematiske temaer i en sådan grad, at det gør os blinde for de undtagelser, der altid findes.

 

Fordi vore fortællinger om hinanden er snævert bundet til vores liv og identitet, bliver den voksnes sproglige fokus afgørende for, om inklusionen lykkes eller ej. Vi voksne kan med vores sprog skabe fortællinger, der kan holde sammen på fællesskabet – eller det modsatte


I denne artikel berettes om de små, men afgørende nuancer og forskelle i vores italesættelse af børn og voksnes virkeligheder, som kan betyde inklusion frem for marginalisering.

Dato:
12-03-2013
Intro:
I samtalen om inklusion høres ofte en modsætning mellem inklusion og brug af diagnoser. For eksempel: ”Hvordan kan vi inkludere et barn med diagnosen ADHD?”. Samtidig ses der en generel stigning i antallet af børn med diagnoser og en tendens til, at en diagnose opfattes som en beskrivelse af barnets hele væren og habitus.
Dato:
18-02-2013
Intro:
Danmarks førende forskere i mobning har med forskningsprojektet eXbus forsøgt at kortlægge omfanget af mobning og de mekanismer og processer, der fører til mobning. Projektet afliver den udbredte forestilling om, at årsagen til mobning skal findes i sammensætningen af personlighedstyper. Mobningen udspringer snarere af klassens sociale klima og kultur. Hvis man skal komme mobningen til livs, bør man derfor snarere fokusere på at reparere de sociale fællesskaber end at afrette enkeltindivider.
Intro:

Som abonnent på skoleportalen tilbydes du nu deltagelse i forårets SFO-konferencer med en rabat, der kan mærkes! Til konferencerne er der blandt andet oplæg af Kjeld Fredens, der giver sit bud på, hvordan man må ændre den vante tankegang for at skabe en mere inkluderende SFO-pædagogik. Der er desuden sessioner med en række praktikere, som kobler det teoretiske aspekt med det praktiske. Læs mere om konferencen og din rabat her. Men skynd dig, tilmeldingsfristen udløber snart!

Dato:
20-12-2012
Overskrift:
Intro:
Redaktionen bag skoleportalen går på juleferie og ønsker alle jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!
Dato:
06-12-2012
Intro:
Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og der skal produceres julegaver til hele familien! Her på skoleportalen er der inspiration til en masse kreative aktiviteter, der giver de flotteste resultater - lige til at lægge under juletræet!
Intro:
Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en reform af folkeskolen, der skal gøre en god skole endnu bedre. Forslaget indeholder bl.a. flere undervisningstimer og mere dansk og matematik, fysisk aktivitet hver dag, mere trivsel og fokus på inklusion. Derudover skal lærernes, pædagogernes og ledernes kompetencer styrkes. Her på skoleportalen er der masser af information at hente om samarbejdet mellem lærere og pædagoger, der ifølge udspillet vil komme mere i fokus.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif