dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Gennemførelse

Gennemførelse - i praksis

I praksisdelen til gennemførelse af den pædagogiske praksis kan du finde en lang række forslag til aktiviteter, herunder inspiration til kreative forløb og lege, der indeholder sjov og læring for børnene - og de voksne.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde spændende læsning om for eksempel krop og bevægelse og kreativitet.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Ved at stille åbne spørgsmål til børnene opmuntres de til at tænke over og finde løsninger. Det gør børnene til bedre problemløsere, både i forhold til matematikken og til problemer, som måtte dukke op i hverdagen.
(Fra Leg med tal og former - sjove aktiviteter i naturen af Rose-Marie Eriksson, Dafolo, 2012) 
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Her er der inspiration til akrobatiske udfoldelser. Her skal alle være med, og det gælder om at passe på hinanden og sammen opnå nye færdigheder.
(Fra Gøgl i hverdagen - sådan af Gudrun Gjesing og Anton Niemann Jensen)
Beskrivelse:
Aktive eventyr er fortællinger, der fokuserer på, at børnene skal være aktivt deltagende under oplæsningen, både sprogligt og kropsligt. Historien indledes med en beskrivelse af, hvordan børnene kan deltage, for eksempel ved at gentage remser, gætte og snakke med på rimord eller lave bestemte fagter undervejs. Til eventyret hører desuden en række fokusord, spørgsmål og ideer til aktiviteter. Eventyrene er alle omskrivninger eller gendigtninger af mere eller mindre kendte eventyr.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Aktive eventyr er fortællinger, der fokuserer på, at børnene skal være aktivt deltagende under oplæsningen, både sprogligt og kropsligt. Historien indledes med en beskrivelse af, hvordan børnene kan deltage, for eksempel ved at gentage remser, gætte og snakke med på rimord eller lave bestemte fagter undervejs. Til eventyret hører desuden en række fokusord, spørgsmål og ideer til aktiviteter. Eventyrene er alle omskrivninger eller gendigtninger af mere eller mindre kendte eventyr.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Formålet med denne sjove leg er at skabe fællesskab og at vise, hvem man er. De eeste redskaber, der skal til, er stole til hver af deltagerne bortset fra en.

(Fra Nu skal vi lege i skole og SFO af Gabriella Fromholt, Dafolo 2011)

Beskrivelse:

Når man betragter et barn, der eksempelvis er i gang med noget uhensigtsmæssigt, kan man anlægge forskellige perspektiver, som bliver meget afgørende for, hvordan man reagerer. Når man ser barnet udefra, reagerer man direkte på barnets adfærd: ”Stop, nu skal du opføre dig ordentligt!” Når man ser barnet indefra, fortolker man barnets adfærd som et meningsfuldt udspil forårsaget af indre behov: ”Det virker som om, der er noget, der går dig på. Vil du fortælle mig om det?” Når man ser barnet indefra, åbnes langt flere handlemuligheder.


(Fra Relationspsykologi i praksis af Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech, Dafolo 2013)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Find en nem opskrift på snobrød.
(Fra Leg med tal og former - sjove aktiviteter i naturen af Rose-Marie Eriksson, Dafolo 2012)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Ballonen er sjov at lege med, og dens langsomme bevægelser i luften gør den velegnet som legeredskab, når børnene skal lære at gribe.
(Fra Leg så hjernerne banker af Katrine Andersen og Balder Brøndsted)
Beskrivelse:
Få inspiration til en sjov leg, der både indeholder berøring, koordination og opmærksomhed - og så er den god for fællesskabet.
(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Her finder du fire konkrete forslag til sjove og lærerige bevægelsesaktiviteter.
Find legene: Rekordleg, SFO-bold, Sild i tønde og Kinesisk rundbold.
(Fra Idræt og bevægelse i SFO af Steen Nielsen og Bent Vigsø, Dafolo 2009) 

Beskrivelse:
Få inspiration til en sjov leg, der både indeholder berøring, selvfølelse og koordination - og så er den god for fællesskabet.
(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt)

Beskrivelse:

Spis som en viking!

Disse små brød er gode at lave over bål.

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Her kan man finde inspiration til et kreativt projekt om at lave bøger, der handler om dyr.
(Fra Billeder i børnehøjde af Helle Knappe)
Beskrivelse:
En sjov leg, der styrker børnenes opmærksomhed, koordination, selvfølelse og kropsbevidsthed.
(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Refleksionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hvordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Modellen knytter sig til SMITTE-skemaet, der er klar til udfyldelse!

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)
 
1 2 3 4 5 Næste
rss-sfo.gif