dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Læringsmiljø

Styrkelse af læringsmiljøet - i praksis

Vigtigheden af et godt læringsmiljø gælder ikke kun for skolens undervisningsdel. Også I SFO'en må børnene tilbydes et inspirerende, rummeligt og alsidigt læringsmiljø - i både fysisk og psykisk forstand. Her kan du finde inspiration til at afdække og styrke det fysiske og psykiske læringsmiljø i SFO'en.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du læse mere om for eksempel vigtigheden af en inkluderende pædagogik, om pædagogisk nærvær og om inddragelse af krop og bevægelse i leg og læring.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Samarbejdet mellem skole og forældre kan gøres lettere, når skole og SFO afholder forældremøder sammen. Her kan du finde inspiration til, hvordan sådan et forældremøde kan foregå.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Det er en god idé at kigge SFO'ens fysiske rammer efter i sømmene. Her er en række refleksionsspøgsmål om SFO'ens indretning, og der er gode råd til indretning af en lektiecafé. Redskabet er baseret på teorien om læringsstile, og med udgangspunkt heri kan man sikre, at man tilbyder alle børn et godt og givende læringsmiljø.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Beskrivelse:

Dette skema lægger op til en meget enkel afdækning af, hvad der er velfungerende i en gruppe, og hvad der får gruppen til at være eller blive god. Dermed er fundamentet lagt for at fastholde eller udvikle videre på det gode miljø. Skemaet udfyldes af hvert medlem i gruppen. Hvis det handler om mindre børn (uden skriftsprog), kan man lave en lignende øvelse med at tegne til spørgsmålene. Når alle har udfyldt deres skemaer, skriver man alt det op, der skaber det gode miljø, og så fortæller hver enkelt, hvordan man har tænkt, at man hver især vil bidrage til den fortsatte udvikling og vedligeholdelse af det gode miljø. Skemaet anvendes mest som et afdækkende skema, men har man en gruppe, som man har arbejdet med omkring trivsel, og man har brug for et interventionsredskab for at sætte fokus på de enkelte gruppemedlemmers indsats, kan skemaet også anvendes her.

 

(Fra KRAP - metoder og redskaber af Lene Metner og Peter Bilgrav, Dafolo 2013)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Kopiarket kan anvendes til at skabe sig et overblik over, hvilke forskellige slags læringsmiljøer der findes i SFO’en, og hvordan de anvendes.

Formålet er at udvikle de forskellige læringsmiljøer og udnytte de muligheder, SFO’en har for at skabe forskellige læringsrum. Dermed kan børnene gives så alsidige muligheder for leg, læring og udvikling som muligt.

Arket kan anvendes af alle medarbejdere, som i mindre grupper går en tur i institutionen – både inde og ude, hvor der er særlig opmærksomhed på iagttagelse af, hvilke læringsaktiviteter der er særligt passende at udføre i det fysiske miljø, samt hvordan disse miljøer giver adgang til socialt samspil og fællesskab mellem børnene.

(Fra Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO - en inspirations- og kopimappe af Susanne Malmborg Harder og Susanne Stentoft Hermansen)
Beskrivelse:

Yogaen over os, og det har den egentlig været længe! Og det er med god grund! Yoga kan styrke både sjæl og krop, og i vores nye bog Lille yogi af yogamester Nanett Borre kan du blive klogere på, hvordan man laver meningsfuld yoga med børn. At den er meningsfuld betyder, at den udover at styrke børns fysisk, koncentration og motorik også kan give anledning til gode snakker om stort og småt. Efter hver øvelser følger nemlig refleksionsspørgsmål, som du kan tale om sammen med børnene. Det styrker den fælles tænkning og kobler yogaøvelserne til noget konkret, børnene kan forholde sig til.


 

Klik på linket og få et smugkig i nogle af øvelserne og de smukke billeder i bogen Lille yogi.

Beskrivelse:

Tjeklisten bør udfyldes sammen med elevens forældre, som er dem, der kender deres barn bedst. Den har til formål at afgrænse de fokusområder, som barnet skal arbejde med og kan fungere som optakt til at fastsætte mål i samarbejde med eleven.

 

Tjeklisten er inspireret af Ross Greenes AMFUP-skema, Greene 2009.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Beskrivelse:

Disse dokumenter kan anvendes til at arbejde bevidst med de voksnes roller og opgaver i de forskellige læringsrum i SFO'en. Formålet er at få et overblik over, hvilke voksenroller der bør bruges i hvilke situationer. Hermed gives der udgangspunkt for en drøftelse af, hvilke muligheder og begrænsninger rollerne har i  forhold til de særlige lærings- og udviklingsmål, der findes.

Skemaet er primært henvendt til SFO-lederen, men kan også anvendes af et team, der har særlig fokus på området.

(Fra Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO - en inspirations- og kopimappe af Susanne Malmborg Harder og Susanne Stentoft Hermansen)

rss-sfo.gif