dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Links > Links
Skoleportalen_knap

Links 

 

Beskrivelse:
Læs om de forskellige typer af ADHD og nogle af de konsekvenser, denne udviklingsforstyrrelse kan have for børn og unge med ADHD.
Beskrivelse:
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.
Beskrivelse:
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.
Beskrivelse:
Faglig organisation for pædagoger. På hjemmesiden kan man blandt andet finde nyheder om pædagogisk udvikling, og det er muligt at downloade fagbladet Børn og Unge.
Beskrivelse:
Danmarks Evalueringsinstitut; rummer bl.a. oversigt over og beskrivelser af igangværende og afsluttede evalueringsprojekter.
Beskrivelse:
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Aarhus Uni-versitet løser forskningsopgaver og udbyder kandidat- og masteruddannelser på det pædagogiske område.

Beskrivelse:
Det Kriminalpræventive Råd består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet.
Beskrivelse:
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser.

Beskrivelse:
På KL's hjemmeside kan man finde relevante nyheder om pædagogiske tiltag, der særligt retter sig mod SFO-området.
Beskrivelse:
PsykologCentret holder til i Viborg og Skive, hvor de arbejder med børn, unge og voksne. Deres tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret ud fra et kognitivt og relationsorienteret helhedssyn.
Beskrivelse:
SFO Tænketank Danmark har til formål at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i SFO’en kommer på det politiske og faglige landkort. Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af SFO’er, og den skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt SFO-pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.
Beskrivelse:
Socialministeriets hjemmeside, der oplyser om lovgivning og udviklingstiltag. Her kan man desuden downloade en række publikationer om arbejdet med børn og unge.
Beskrivelse:
VISO (videns- og specialrådgivningsorganisation) under service-styrelsen, der rådgiver kommuner, borgere og institutioner om handicap, sociale problemer og specialundervisning mv.

rss-sfo.gif