dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Samarbejde

Styrkelse af samarbejdet - i praksis

SFO'en er en del af skolens samlede virksomhed, og som sådan er det essentielt, at samarbejdet med skolens undervisningsdel fungerer. Samarbejdet i en SFO dækker desuden over det vigtige forældresamarbejde og det interne samarbejde i teamet. Her kan du finde skemaer og redskaber, der med deres struktur understøtter det gode samarbejde - på alle tre områder.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde artikler med inspiration til et frugtbart samarbejde i og unden for SFO'en.

Beskrivelse:
Disse dialogspørgsmål kan stilles i forbindelse med et personalemøde eller et forældremøde, hvor man vil orientere om SFO’ens organisatoriske placering i skolesystemet.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Beskrivelse:
Dette redskab indeholder en række udsagn, som man i teamet kan bruge som udgangspunkt for en diskussion om holdninger.
Beskrivelse:
De tre cases i dette redskab kan bruges som oplæg til diskussion af værdier og holdninger i teamet.
Beskrivelse:
Gode relationer kan skabes utrolig hurtigt ved at implementere det "gode" kropssprog i en samtalesituation. Prøv at følge disse fem grundregler næste gang, du har en samtale - og se hvad der sker.
(Fra Det nye ansvar af Jon Kr. Lange)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Samarbejdet mellem skole og forældre kan gøres lettere, når skole og SFO afholder forældremøder sammen. Her kan du finde inspiration til, hvordan sådan et forældremøde kan foregå.
Beskrivelse:
Med dette oversigtsark struktureres forældresamtale på forhånd ud fra, hvilke punkter man vil tage op, hvilket formål man har med at tage netop dette op, og hvem der er ansvarlig for det enkelte punkt under og efter samtalen.
Beskrivelse:

Ved hjælp af denne interviewøvelse kan teammedlemmerne afklare, hvilke tanker de enkelte gør sig om det gode teamsamarbejde. Teammedlemmerne spørger ind til hinandens tanker, forventninger og selvindsigt i forhold til at samarbejde. Ved øvelsen får teamet mulighed for at lytte til hinandens tanker og derigennem også blive mere klar over egne tanker.
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne Jeppesen)

Beskrivelse:
Dette redskab til identificering af niveauet for samarbejdsrelationer i det enkelte team. Ligger jeres team på trin 1, hvor der blot er tale om samarbejde, eller er I nået helt til trin 4, hvor der er tale om et lærende team?
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Læringsstilsbingo er en metode til at finde ud af, hvad man selv og ens kollegaer foretrækker, når der skal læres nyt og svært stof. Det er en sjov måde at få kendskab til læringsstile på og er oplagt at spille på et personalemøde. Sådan gør man: Start med at finde en person, som passer på én af rubrikkerne. Spørg vedkommende, om det passer, og få en underskrift, hvis er rigtigt. Stil ét spørgsmål og gå videre til den næste. Det gælder om at blive først færdig. Efterfølgende drøfter man, hvilke af de 18 udsagn der er kendetegnende for de enkelte medarbejdere.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Beskrivelse:
Dette skema medvirker til at skabe overblik og sikre handling i relation til mødets beslutninger. En teamsamtale med ledelsen kan bestå af en opsamling på logbogsrefleksioner eller -referater: Hvordan har vi arbejdet med det pågældende område? Hvad er i høj grad lykkedes? Hvad skal vi stadig arbejde med?
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne Jeppesen)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Måden, vi oplever og fortolker adfærd på, får afgørende betydning for måden, vi relaterer os til andre på. Derfor er det vigtigt at opdage, hvilke billeder og fortolkninger man har af den anden, og hvorvidt disse er støttende eller hæmmende for den andens udvikling. Dette redskab bidrage til just det.

(Fra Relationspsykologi i praksis af Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech, Dafolo 2013)
Beskrivelse:
Et reflekterende team er en måde at organisere en samtale mellem to kollegaer, hvor en anden gruppe kollegaer samtidig reflekterer højt over det, der samtales om.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Modellen ”Styr på relationerne” kan hjælpe til at skabe et bedre overblik over det relationelle felt. Brug den eventuelt på et personalemøde, hvor I sammen diskuterer spørgsmålene.

(Fra Inklusion når det lykkes af Bo Clausen og Karen Sørensen, Dafolo 2012)

 

Beskrivelse:
Dette redskab indeholder en række emneopdelte skemaer, som giver mulighed for gennem fælles refleksion at styrke teamets arbejde. Der bliver taget fat på områder som kommunikation, arbejdsprocesser, kompetencer, læring, tillid og respekt samt teamets mål.
Beskrivelse:
Et forslag til en ny struktur over skole-hjem-samtaler. Her vises det, hvordan man kan opkvalificere skole-hjem-samtalerne, hvis man holder dem løbende i stedet for at afholde alle samtaler på samme dag.
1 2 Næste
rss-sfo.gif