dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Samarbejde

Styrkelse af samarbejdet - i praksis

SFO'en er en del af skolens samlede virksomhed, og som sådan er det essentielt, at samarbejdet med skolens undervisningsdel fungerer. Samarbejdet i en SFO dækker desuden over det vigtige forældresamarbejde og det interne samarbejde i teamet. Her kan du finde skemaer og redskaber, der med deres struktur understøtter det gode samarbejde - på alle tre områder.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde artikler med inspiration til et frugtbart samarbejde i og unden for SFO'en.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Logbogen er tænkt som et redskab til at fastholde en række af de erfaringer, I gør jer som team. Dette redskab indeholder forslag til anvendelse af logbogen og et skema til udfyldelse, der indeholder punkter som beskrivelse, refleksion og handlemuligheder.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette er en måde, hvorpå en skole har defineret teamkoordinatorens arbejdsopgaver i teamet. Teamkoordinatoren er ansvarlig for udførelsen af en del ting, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er ham, som skal udføre dem - han skal primært holde overblikket og uddelegere.
Beskrivelse:
Når et nyt team sammensættes, er det vigtigt, at teamet bruger tid på at afklare forventninger til samarbejdet og får diskuteret og opstillet en række etiske grundregler for teamsamarbejdet. Der er tale om normer, som understøtter både skolens og teamets behov. Denne diskussion kan være med til at styrke struktur og indhold på teammøderne og hjælpe teamet i deninterne evaluering af eget arbejdet. Dette redskab præsenterer en række temaer, en sådan diskussion kan tage udgangspunkt i.
Beskrivelse:
Disse spørgsmål kan bruges til forventningsafstemning i teamet og som diskussionsoplæg, når teammødets struktur skal evalueres.
Beskrivelse:

Tjeklisten bør udfyldes sammen med elevens forældre, som er dem, der kender deres barn bedst. Den har til formål at afgrænse de fokusområder, som barnet skal arbejde med og kan fungere som optakt til at fastsætte mål i samarbejde med eleven.

 

Tjeklisten er inspireret af Ross Greenes AMFUP-skema, Greene 2009.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Forrige 1 2
rss-sfo.gif