dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Intro:
En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) peger på fire kendetegn ved god pædagogisk kvalitet i SFO og klub. Læs mere her
Dato:
13-12-2017
Intro:
Vil du også lave yoga med børnene i skolen? Så klik her.
Dato:
13-11-2017
Intro:
 Ved du, hvordan man på bedste vis sikrer, at børn med flygtningebørn får en god start i en dansk skole? Læs med her.
Dato:
18-10-2017
Intro:

Fikseret tankesæt vs. dynamisk tankesæt

Kender du forskellen på et fikseret tankesæt og et dynamisk tankesæt? I dette kapitel beskriver Lene Skovbo Heckmann, hvad der karakteriserer det gode tankesæt, og hvorfor det er vigtigt at have et godt tankesæt, når man skal lære – ikke bare i skolen, men hele livet igennem.


Dato:
10-10-2017
Intro:

Dette er en simpel sætning – med stor betydning. Sætningen adskiller sig væsentligt fra sætningen: ”Børn gør det rigtige, hvis de vil”. Manden bag sætningen er Ross W. Greene, ph.d. og skaber af metoden ”Samarbejdsbaseret & Proaktiv Problemløsning”.

Dato:
28-09-2017
Intro:

Børn har brug for at udvikle deres tænkefærdigheder for at lære at lære. Tænkefærdigheder indebærer færdigheder til at undersøge, behandle information, ræsonnere, evaluere, problemløse og ikke mindst være kreativ. Der er mange måder, hvorpå voksne kan støtte børn i deres naturlige nysgerrighed og i deres udvikling af disse færdigheder. Her får du nogle gode bud! 

Dato:
20-09-2017
Intro:
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to undervisere, hvor ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Det er en samarbejdsform, der vinder frem på danmarkskortet i disse år som et vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen. 
Intro:
Mangler du inspiration til aktiviteter til understøttende undervisning i dansk? Her får du tre konkrete forslag til aktiviteter, der kombinerer danskfaglighed med leg, sjov og bevægelse. God fornøjelse!  
Dato:
16-11-2016
Intro:
I en artikel skitserer Stig Broström nogle karakteristiske og delvist modsatrettede træk ved skole- og fritidspædagogikken med henblik på at forsøge at bringe disse i overensstemmelse med hinanden – og så at sige forene disse i en ny skole- og fritidspædagogik. Her redegøres for nogle forskellige didaktiske tilgange med henblik på at bidrage til udviklingen af en fælles didaktisk plaform; en skole- og fritidsdidaktik, der også rummer et lege-læringsbegreb, som kan være vejledende for såvel pædagoger som lærere.
Intro:
Få et hurtigt indblik i, hvordan viden fra hjerneforskningen kan anvendes i en pædagogisk hverdag. I et lille uddrag fra bogen Hjernesmart pædagogik præsenterer Anette Prehn, hvordan hjerneforskningen kan berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på. Vi tilbydes et indblik i relevant viden om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif