dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
14-03-2014
Intro:
Fredag den 23. maj 2014 kommer den newzealandske professor John Hattie igen til Danmark. Denne gang afholdes konferencen i Horsens.
Intro:
Ifølge de amerikanske professorer Carol Ann Tomlinson og Marcia Imbeau er differentieret undervisning en måde at tænke undervisning og læring på. Det er en tilgang, et sæt principper, som er uløseligt forbundet med et positivt læringsmiljø, en gennemtænkt undervisningsplan, reflekteret beslutningsgrundlag og fleksibel styring af klassen. Nu kan du finde en artikel her på skoleportalen.dk, som uddyber deres forståelse af differentieret undervisning.
Intro:

Det er i praksis en stor og krævende opgave at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Derfor er der brug for understøttende redskaber, som kan skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i arbejdet. Klik ind her, og få adgang til to praksisnære redskaber fra bogen KRAP - metoder og redskaber. 

Intro:

Konstruktive tilbagemeldinger har stor betydning for elevernes læring. Men hvad er konstruktive tilbagemeldinger? Det giver Trude Slemmen sit bud på i en artikel, hvor hun sammenholder karakterer og konstruktive tilbagemeldinger i forhold til, hvad der virker bedst på elevernes læring.


Dato:
28-02-2014
Intro:
Feedback foregår ikke kun fra lærer til elev. Det kan også foregå mellem elever, fra elev til lærer og ikke mindst kan eleven give sig selv feedback. Det kan dog være svært at træde et skridt tilbage og vurdere sig selv - det kræver øvelse og god hjælp fra læreren. Nu kan du finde to nye konkrete redskaber på skoleportalen.dk, der kan hjælpe eleven med at blive bevidst om sin egen læring i forhold til et konkret mål.
Intro:
Der er mange innovative undervisningsmaterialer, som forsøger at fokusere på, hvad der virker både for elevernes specifikke læringsudbytte og for de bredere sociale og personlige kompetencer.
Dato:
21-02-2014
Intro:
Sitet "I'm a new teacher" har bragt et nyt interview med John Hattie. Heri fortæller han blandt andet om lærerens store indvirkning på elevernes læringsprogression og om en undersøgelse af Bill Gates, hvor der blev sat webcams op i 3000 klasseværelser. Læs hele interviewet med Hattie her, og læs også om, hvor mange af lærerne der ikke havde en eneste klassediskussion i de tre-fire måneder, de blev filmet med webcams.
Intro:

Forskning på områder som medicin, it- og kommunikationsteknologi, transport og landbrug har de sidste mange år påvirket udviklingen af systemerne i en grad, vi nødigt vil være foruden i dag. Men hvad med uddannelsessystemet? Udvikler det sig så hurtigt, som det ellers kunne, hvis vi benyttede os af den evidensbaserede forskning, der findes inden for området?nbsp;Se professor David Mitchell svare på spørgsmålet her.

Dato:
10-02-2014
Intro:

John Hattie har skrevet flere bøger om synlig læring og feedback, og om hvad der kan styrke elevernes læringsudbytte. Blandt mange af de faktorer, der har betydning for elevens læring, er også de forestillinger, den enkelte lærer har i forhold til sin rolle som underviser. Læs om dette i John Hatties blogindlæg på Education Week.

Dato:
04-02-2014
Intro:
James Nottingham og Challenging Learning har været i Sverige, hvor han også fandt vej til svensk tv. Se indslaget her, og læs mere om, hvornår du kan møde James Nottingham i Danmark.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png