dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Læringsmiljø
Artikeloverskrift:
KRAP-redskab: Anerkendende og ressourcefokuseret undersøgelse
Beskrivelse:

Dette skema lægger op til en meget enkel afdækning af, hvad der er velfungerende i en gruppe, og hvad der får gruppen til at være eller blive god. Dermed er fundamentet lagt for at fastholde eller udvikle videre på det gode miljø. Skemaet udfyldes af hvert medlem i gruppen. Hvis det handler om mindre børn (uden skriftsprog), kan man lave en lignende øvelse med at tegne til spørgsmålene. Når alle har udfyldt deres skemaer, skriver man alt det op, der skaber det gode miljø, og så fortæller hver enkelt, hvordan man har tænkt, at man hver især vil bidrage til den fortsatte udvikling og vedligeholdelse af det gode miljø. Skemaet anvendes mest som et afdækkende skema, men har man en gruppe, som man har arbejdet med omkring trivsel, og man har brug for et interventionsredskab for at sætte fokus på de enkelte gruppemedlemmers indsats, kan skemaet også anvendes her.

 

(Fra KRAP - metoder og redskaber af Lene Metner og Peter Bilgrav, Dafolo 2013)

Dokument:
Link:
Læs også:
Relevant artikel 1::
Relevant artikel 2::
Relevant artikel 3::
Relevant artikel 4::
Relevant artikel 5::
  1. Dit navn
  2. Bedøm
  3. Kommentar
rss-sfo.gif