dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Gennemførelse

Gennemførelse af undervisning - i praksis

God og virkningsfuld undervisning kræver en velovervejet gennemførelse. Og der er mange metoder at vælge imellem. Her på siden finder du forslag til konkrete aktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og som også kan inspirere til at udvikle egne metoder og aktiviteter, der passer til netop din undervisning. Siden byder også på forskellige redskaber, der kan benyttes i teamet bl.a. til reflektion over, hvad god undervisning er, samarbejdsrelationer og mødestrukturer. 

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du inspirerende artikler om gennemførelse af undervisning.

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
www.kaganonline.com/apps kan du downloade apps til iPhone og iPad, som er brugbare i forbindelse med Cooperative Learning.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Det gode samvær i en klasse er baseret på et fælles udgangspunkt for, hvordan man behandler hinanden. Knirker de sociale relationer, er det vigtigt at få sat ord på, hvordan man omgås hinanden bedst muligt. Dette redskab bringer en række udsagn om det gode samvær. De kan bruges som udgangspunkt for en diskussion i klassen, og eleverne kan enkeltvis eller i grupper tage stilling til, hvilke udsagn der er vigtige for dem og for klassen.

 

(Fra AKT - hvordan? En inspirationsmappe til AKT-undervisningen 5.-6. årgang af Kurt Andersen, Jette Vibeche Madsen og Lise Schaldemose, Dafolo 2010)

Beskrivelse:
En sjov leg, der styrker børnenes opmærksomhed, koordination, selvfølelse og kropsbevidsthed.
(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Her finder du en skematisk oversigt over nogle af de væsentligste forhold i undervisning og klasseledelse: grundforståelsen af undervisningen, udformning af læringsmiljø og arbejdsformer, strategier i udførelsen og håndtering af resultater. Oversigten er bygget op omkring modsatrettede udsagn om undervisning og klasseledelse - brug den alene eller i teamet som udgangspunkt for en diskussion om klasseledelse og lærerens rolle.

 

(Fra "Classroom Management - für Lehrer und für Schüler. Wege zur gemeinsamen Verantwortung für den Unterricht" af Gerhard Eikenbusch i Pädagogik, nr. 2, 2009)

Beskrivelse:
Når børn leger vildt og voldsomt, kommer de ofte til skade. Oftest kan det klares med et knus og et plaster, men nogle gange er skaden mere alvorlig. Med ansvaret for barnets sikkerhed, mens det opholder sig på skolen, må lærere og pædagoger tage stilling til, hvor vild leg de vil acceptere blandt børnene.

 

Niels Jægerum har opremset en række grundantagelser om børns udvikling i den form for leg, der af nogle kan anses som farlig. Hent dokumentet med dikussionspunkterne, og brug dem alene eller sammen med kollegaer og evt. forældre.

 

(Fra Når livet risler – om risici og nødvendige udfordringer i leg, læring og undervisning, Dafolo 2005) 

Beskrivelse:

En ”doodle” er en halvfærdig tegning, der på en ny og motiverende måde kan sætte gang i børns læring. Doodles kan bruges inden for mange forskellige fag, hvor de er igangsættende for, at eleverne kan tænke, tegne og tale fagligt sammen og derved lære både individuelt og i fælleskab. I indskolingen er brugen af doodles med til at bevare elevernes lyst til læring og styrke de sociale relationer. Her finder du en doodle til dansk i indskolingen.

 

(Fra Doodles i undervisningen af Annette Hildebrand Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, Dafolo 2012)

 

Beskrivelse:
En ”doodle” er en halvfærdig tegning, der på en ny og motiverende måde kan sætte gang i børns læring. Doodles kan bruges inden for mange forskellige fag, hvor de er igangsættende for, at eleverne kan tænke, tegne og tale fagligt sammen og derved lære både individuelt og i fælleskab. I indskolingen er brugen af doodles med til at bevare elevernes lyst til læring og styrke de sociale relationer.

Her finder du en doodle til at arbejde med elevens alsidige udvikling.

(Fra bogen Doodles i undervisningen af Annette Hildebrand Jensen og Ebbe Kromann-Andersen)
Beskrivelse:
En ”doodle” er en halvfærdig tegning, der på en ny og motiverende måde kan sætte gang i børns læring. Doodles kan bruges inden for mange forskellige fag, hvor de er igangsættende for, at eleverne kan tænke, tegne og tale fagligt sammen og derved lære både individuelt og i fælleskab. I indskolingen er brugen af doodles med til at bevare elevernes lyst til læring og styrke de sociale relationer.

Her finder du en doodle til matematikundervisningen.

(Fra bogen Doodles i undervisningen af Annette Hildebrand Jensen og Ebbe Kromann-Andersen)
Beskrivelse:
En ”doodle” er en halvfærdig tegning, der på en ny og motiverende måde kan sætte gang i børns læring. Doodles kan bruges inden for mange forskellige fag, hvor de er igangsættende for, at eleverne kan tænke, tegne og tale fagligt sammen og derved lære både individuelt og i fælleskab. I indskolingen er brugen af doodles med til at bevare elevernes lyst til læring og styrke de sociale relationer.

Her finder du en doodle til natur/teknik-undervisningen.

(Fra bogen Doodles i undervisningen af Annette Hildebrand Jensen og Ebbe Kromann-Andersen)
Beskrivelse:
Brug denne model til at visualisere teorien om læringsstilene.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Her finder du en såkaldt ”dynamisk iaggtagelsesmodel”, som kan indsættes i fx elevplan og læserapport eller printes og bruges som skabelon for samtale om skriftsprog med forældre eller kolleger.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
I denne fjollede leg træner eleverne opmærksomhed og koncentration, og samtidig er der masser af plads til sjov og ballade.

(Fra Nu skal vi lege i skole og SFO af Gabriella Fromholt, Dafolo 2011)


Beskrivelse:
En ”doodle” er en halvfærdig tegning, der på en ny og motiverende måde kan sætte gang i børns læring. Doodles kan bruges inden for mange forskellige fag, hvor de er igangsættende for, at eleverne kan tænke, tegne og tale fagligt sammen og derved lære både individuelt og i fælleskab. I indskolingen er brugen af doodles med til at bevare elevernes lyst til læring og styrke de sociale relationer.

Her finder du en overfaglig doodle.

(Fra bogen Doodles i undervisningen af Annette Hildebrand Jensen og Ebbe Kromann-Andersen)
Beskrivelse:
Med dette oversigtsark struktureres forældresamtale på forhånd ud fra, hvilke punkter man vil tage op, hvilket formål man har med at tage netop dette op, og hvem der er ansvarlig for det enkelte punkt under og efter samtalen.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Kinæstetisk undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i spillet twister. Her skal man ikke blot give det rigtige svar, man skal holde balancen imens! Denne version af spillet handler om matematik, men det kan tilpasses til alle fag og emner.
Forrige 1 2 3 4 5 Næste
rss.png