dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Gennemførelse

Gennemførelse af undervisning - i praksis

God og virkningsfuld undervisning kræver en velovervejet gennemførelse. Og der er mange metoder at vælge imellem. Her på siden finder du forslag til konkrete aktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og som også kan inspirere til at udvikle egne metoder og aktiviteter, der passer til netop din undervisning. Siden byder også på forskellige redskaber, der kan benyttes i teamet bl.a. til reflektion over, hvad god undervisning er, samarbejdsrelationer og mødestrukturer. 

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du inspirerende artikler om gennemførelse af undervisning.

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Her er inspiration til at lave flotte selvportrætter. Sæt prikken over i'et, og lav passepartout til de færdige billeder. 

 

(Fra Vinterbilleder - succesbilleder ved juletid af Britta Johanson og Lisbeth Lauridsen, Dafolo 2008)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Inspiration til at lege med farver og skygger på ansigter a la Andy Warhol.


(Fra Tegn og mal i billedkunst af Britta Aagaard Thorlann) 

Beskrivelse:

Her er der inspiration til to forskellige slags skulpturer: fluer af ståltråd og forskellige gipsskulpturer.


(Fra Form og skab i billedkunst af Britta Aagaard Thorlann) 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Her er inspiration til at male efterårets flotte svampe.


(Fra Året rundt af Rikke Kaels Jakobsen og Lisbeth Lauridsen)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

En lille smagsprøve på, hvordan man kan arbejde med vilde dyr: Sjov info om dyrene, gode sange og idéer til maleprojekter.


(Fra Året rundt af Rikke Kaels Jakobsen og Lisbeth Lauridsen)
 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

En måde at lære hinanden rigtig godt at kende på er ved at tale sammen om ting, der har betydning for en. Med dette interviewskema kommer eleverne lettere til at tale sammen om personlige forestillinger, forventninger, ønsker og præferencer. I grupper af tre personer påtager hver elev sig på skift rollen som interviewer, interviewet og referent.


(Fra Kooperativ læring af Margit Weidner, Dafolo 2010)

Beskrivelse:
Det kan være uoverkommeligt i hverdagen at nå at evaluere og målsætte samtlige elever. Med denne målcirkel kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvor det enkelte barn ligger i forhold til de seks indholdstemaer: sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde, og det praktisk musiske.

Målcirklen er udarbejdet af Helle Salomonsen, Marianne Nadybal og Ina von Barm.
Beskrivelse:
Med dette observationsark kan læreren danne sig et overblik over klassen og den enkelte elevs deltagelse i læringsfællesskabet.
Beskrivelse:
Læs første kapitel af den nye bog: Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige, der er et er et nytænkende og sprogstimulerende materiale baseret på forskning. Bogen er bygget op om de to hovedpersoners eventyrlige oplevelser. I bogen introduceres nye ord som fokusord, der tilegnes i et levende børneunivers, blandt andet gennem fysiske aktiviteter og med mulighed for inddragelse af både tablets og smartboard. Materialet åbner på denne måde for en helt ny tilgang, som på en varieret og lettilgængelig måde gør ordforrådstilegnelse til en leg. Med sprog som et centralt element i både daginstitution og skole bliver det interessant for den voksne at have en målrettet og effektiv metode i feltet. Bogen skal hjælpe alle børn i 5-8-årsalderen på vej mod et solidt, sprogligt fundament. Det skal være en motiverende metode, der gør ord interessante at udforske og dermed giver barnet et ordforråd, der er nyttigt her og nu – og i fremtiden. En metode, der gerne må vække ”ordbegær”.
Beskrivelse:
Her er en beskrivelse af hver af intelligenserne på baggrund af teorien om de mange intelligenser: sproglig, logisk-matematisk, visuel-rumlig, kropslig-kinæstetisk, musikalsk, interpersonel, intrapersonel og naturalistisk.
Beskrivelse:
De fleste lærere vil kunne gennemføre en række praktiske tilgange til ledelse af klasser og undervisningsforløb, der vil give hurtige resultater i dagligdagen. Her kan du downloade Thomas Nordahls konkrete råd til, hvordan du som lærer kan skabe bedre struktur i undervisningen. Det handler om start af timer, overgange i undervisningen og afslutning af timer.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Denne underholdende, fysiske leg handler vækker kampgejsten til live - hvem bryder først fri af fængslet? Legen styrker evnen til at vurdere, hvor grænsen går mellem at leve sig ind i legen og at passe på hinanden.


(Fra Nu skal vi lege i SFO og skole af Gabriella Fromholt, Dafolo 2011)

Beskrivelse:

Det kan for både børn og voksne være svært at give komplimenter, og at få dem kan være mindst lige så svært. Hvad siger man til en klassekammerat, som man gerne vil give en kompliment eller gerne vil rose? På dette ark kan eleverne skrive dagens kompliment ned, hvem man sagde den til, og hvordan vedkommende reagerede. Fokus er dermed på det at give andre noget og ikke på, hvad man selv får. Man kan dog vælge, at eleverne også skal skrive,hvem der har sagt noget pænt til dem.

 

(Fra Cooperative Learning og klasseledelse af Mette Stange, Dafolo 2012)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Med en god situationsfornemmelse kommer man langt. Det er vigtigt, at eleverne lærer, at forskellige mennesker og forskellige situationer kræver varierede måder at forholde sig på. En af de måder, vi kan lære eleverne det på, er at lade dem øve sig på situationer, som de kan se ud i virkeligheden. I denne øvelse skal eleverne spille forskellige små situationer for hinanden i grupper, giver dem mulighed for at øve sig på, hvordan de vil agere.

 

(Fra Cooperative Learning og klasseledelse af Mette Stange, Dafolo 2012)

Beskrivelse:
Reflektionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Skemaet knytter sig til den nye SMITTE-model.

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
rss.png