dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Gennemførelse

Gennemførelse af undervisning - i praksis

God og virkningsfuld undervisning kræver en velovervejet gennemførelse. Og der er mange metoder at vælge imellem. Her på siden finder du forslag til konkrete aktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og som også kan inspirere til at udvikle egne metoder og aktiviteter, der passer til netop din undervisning. Siden byder også på forskellige redskaber, der kan benyttes i teamet bl.a. til reflektion over, hvad god undervisning er, samarbejdsrelationer og mødestrukturer. 

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du inspirerende artikler om gennemførelse af undervisning.

 

Beskrivelse:

Korrekt Stavning - underviserens håndbog i dansk retskrivning er en ny udgivelse, der beskriver forudsætningerne for at kunne lære dansk retskrivning samt de mere specifikke retskrivningsregler. Der findes desuden en hjemmeside til bogen med inspiration til undervisningen i form af konkrete ideer til øvelser, man kan lave med eleverne. Her kan du hente øvelsesideer til tre områder inden for dansk retskrivning, nemlig fonologisk opmærksomhed, lydanalyse og lydsyntese.

 

(Fra Korrekt Stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning af Ida Elisabeth Mørch, Dafolo i samarbejde med Dansk Sprognævn 2014)

Beskrivelse:

Dette redskab kan danne udgangspunkt for eleven med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Hjælp eleven med nogle værktøjer, som han eller hun kan bruge i situationer, hvor der opstår vrede eller frustration.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Beskrivelse:
Et forslag til en ny struktur over skole-hjem-samtaler. Her vises det, hvordan man kan opkvalificere skole-hjem-samtalerne, hvis man holder dem løbende i stedet for at afholde alle samtaler på samme dag.
Beskrivelse:
Elevernes læring og faglige udvikling bør være udgangspunktet, når vi planlægger undervisningsforløb, og det bliver tydeligere, når vi arbejder med den fleksible tilrettelæggelse af undervisningen. Hvad er det eleverne skal lære, og hvilke kompetencer skal de tilegne sig? Dette redskab giver forslag til, hvordan man kan definere de mål, man sætter for undervisning.
Beskrivelse:

Mange af de børn, der har ADHD, reagerer ofte voldsomt på deres følelser. Her er en liste over de typiske forløb med krop, tanke og handling. Brug listen til at at tale med barnet om følelserne og de handlinger, der opstår på baggrund heraf, og hjælp derved barnet til at forstå kroppens signaler og tackle dem, før de munder ud i voldsomme handlinger.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Beskrivelse:

Tjeklisten bør udfyldes sammen med elevens forældre, som er dem, der kender deres barn bedst. Den har til formål at afgrænse de fokusområder, som barnet skal arbejde med og kan fungere som optakt til at fastsætte mål i samarbejde med eleven.

 

Tjeklisten er inspireret af Ross Greenes AMFUP-skema, Greene 2009.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Denne enkle metode kan bruges til både selvvurdering, kammeratvurdering og lærervurdering. Derudover kan læreren bruger den som visualisering af sin feedback til den enkelte elev eller klassen. Vurderingen foretages på baggrund af nogle i forvejen opstillede kriterier for et undervisningsforløb eller en enkelt time. Der kan både være fokus på faglige og sociale mål. Den vurderende skal finde to ting (stjerner), som er rigtig gode, og en ting (ønske), som der må arbejdes mere med.

 

(Fra Den gode vurderingspraksis af Lene Skovbo Heckmann, Dafolo 2013)

Beskrivelse:

Har du svært ved at finde på aktiviteter, der kombinerer faglighed og kravet om 45 minutters bevægelse i danskundervisningen? Her får du tre konkrete forslag til faglige aktiviteter, der sætter dansk i bevægelse. God fornøjelse!


 

(Fra Sæt dansk i bevægelse - Udeundervisning med 100 læringsmål af Bettina Lerche og Sanne L. Mürer, Dafolo, 2017)

Beskrivelse:
Dette forslag til et undervisningsforløb er et eksempel på, hvordan man kan planlægge ud fra teorien om de mange intelligenser. Forløbet kommer omkring alle intelligenserne, og dermed er der større chance for at alle eleverne med.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Leg som en rigtig viking med disse sjove lege.
(Fra Vilfred og verdens værste vikinger af Lotte Salling)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Her finder du to vikingetegninger lige til at printe og farvelægge.
(Tegnet af Tom Kristensen fra Vilfred og verdens værste vikinger af Lotte Salling)
Forrige 1 2 3 4 5
rss.png